Adó 1%

Adó 1% számla szám: 18633832-1-12

Bejelentkezés

Online felhasználók

Nincs

Pontos idő

Helyőrség története - 9. oldal

Tartalomjegyzék
Helyőrség története
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal
12. oldal
13. oldal
14. oldal
15. oldal
Összegzés
Minden oldal

HELYŐRSÉG TÖRTÉNETE    1982 - 1988
    1982. szeptember elsején az alakulat szervezetében jelentős változás következett be. A lövészetkiszolgáló alegységek MN IX. Kiképzési Bázis néven önálló egységként működtek tovább, kiválva a kiképző központ szervezetéből, ezzel a tanintézeti képzés és a lőtéri feladatok teljes mértékben szétválasztásra került. A bázis a kiképző központhoz utaltan, önálló zászlóalj szintű katonai szervezetként működött, Béke Ferenc őrnagy parancsnoksága alatt. Alaprendeltetése a légvédelmi tüzér és légvédelmi rakéta éleslövészetek előkészítése, megszervezése, a lőtéri állomány összekovácsolása, a lövő csapatok lövészet előtti ellenőrzése, elhelyezése, kiszolgálása, a lövészetek értékelése, célanyaggal történő ellátása, a lőtéri berendezések üzemben tartása. Részt vett a fegyvernem legfontosabb technikai eszközeinek rendszerbeállításában, folyamatosan gyűjtötte és hasznosította a lőtéri tapasztalatokat.
    A kiképző központ változatlan alaprendeltetéssel folytatta tevékenységét a hallgatói és báziskiképzés valamennyi rendszerben lévő légvédelmi technikai eszközre kiterjedt.
    A katonai főiskolán eltérő profilon végzett tisztek első beosztásra történő felkészítése különböző időtartamú átképző tanfolyamok keretében a kiképző központnál került végrehajtásra.
    A hivatásos tiszthelyettesi és tartalékos tiszti hallgatók tanulmányi eredményei folyamatosan jó szinten stabilizálódtak. A kiképző bázisok közötti tanulmányi versenyben a kiképző központ évről-évre az élvonalban foglalt helyet.
    1983-tól egy tanéven át egy 10 fős mozambiki tiszthelyettesi szakasz felkészítése is a kiképző központnál folytatódott.
    1986-tól rendszerbe állt az IGLA hordozható és a SZTRELA-10 légvédelmi rakétakomplexum. Az állomány felkészítése és az alegységek rendszerbeállítása, majd ezen technikai eszközökkel végrehajtott éles lövészetek biztosítása is megjelent a helyőrsében működő alakulatok feladatai között.
    1987-ben új képzési formaként került bevezetésre a 2+1 éves érettségire történő felkészítéssel egybekötött tiszthelyettes képzés. A kiképző központ a Balassagyarmati Dolgozók Középiskolájával kötött együttműködési megállapodás szerint indította be az új képzési formát. Az első turnusban 16 fő került beiskolázásra.
    1987 márciusában a MN IX. Kiképzési Bázis visszakerült a kiképző központ szervezetébe, változatlan feladatrendszerrel.Módosítás: (2011. június 17. péntek, 19:08)