Adó 1%

Adó 1% számla szám: 18633832-1-12

Bejelentkezés

Online felhasználók

Nincs

Pontos idő

Helyőrség története - 4. oldal

Tartalomjegyzék
Helyőrség története
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
11. oldal
12. oldal
13. oldal
14. oldal
15. oldal
Összegzés
Minden oldal

HELYŐRSÉG TÖRTÉNETE    1957 - 1968
    1957 tavaszán a lőtérparancsnokság gyakorlatilag újjászerveződött. A Honvédelmi Minisztérium Tüzérparancsnokság alárendeltségében folytatta tevékenységét. A feltöltetlen beosztásokba más légvédelmi egységektől vezényelték a hivatásos állományt.
    Az éleslövészetek július - augusztus hónapban kerültek végrehajtásra a rendszerben álló légvédelmi egységek részére. Az értékelésben részt vett a lőtérre vezényelt légvédelmi tiszti átképző tanfolyam állománya is.
    1957 augusztusában parancsnokváltásra került sor. A beiskolázott Fejér Jenő alezredest Kanász Béla alezredes váltotta fel, A kiképzést Balogh György őrnagy, parancsnok helyettes, a lőtéri munkát Kovács Bertalan százados, törzsparancsnok irányította.
    1957. október 01.-től a lőtér az Országos Légvédelmi Parancsnokság alárendelt-ségében folytatta munkáját.
    1957 végére elkészült a községben a nyolc lakásból álló honvédségi épületből az Iskola utcában.
    1958 márciusától a korábbi kizárólagosan optikai a műszerekkel történő értékelés kiegészült a lokátorpárral történő célfelderítéssel és értékeléssel. A lövészeti időszak kezdete előtt a parancsnokságot felügyeleti szemlebizottság ellenőrizte, a felkészültséget, az alakulat általános állapotát megfelelőre értékelte.
    Az 1959 évi éleslövészeteken a kivonuló és honi légvédelmi csapatok mellett a 100 mm-es lövegekkel felszerelt honi alegységek is részt vettek, ejtőernyős és földi célokra hajtottak végre lövészetet.
    1960-tól megkezdődött az SZ-60 57 mm-es lövegekkel felszerelt alegységek rendszerbeállító lövészete a lőtéren. Ezzel egyidejűleg rendszeressé vált a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, valamint az Egyesített Tiszti Iskola hallgatóinak részvétele a lövészeteken, illetve a harcászati gyakorlattal egybekötött éleslövészeteken.
    1961-ben az alakulat Csapatlégvédelmi Főnökség alárendeltségébe került. A lövészeteket tavaszi, nyári és téli időszakban 3 turnusban kerültek végrehajtásra, a lőtéri munka egész éven át folyamatos volt.
    1962-ben az alakulat az 5. hadsereg parancsnokság alárendeltségébe kerül. Az ezévi lövészeteken első alkalommal vettek részt a ZU-2 14,5 mm-es géppuskákkal felszerelt alegységek.
    Az 1962 – 63 évi lövészeteken először kerültek alkalmazásra, kísérleti jelleggel a fordított lövészetek értékelésére is alkalmas POSZ műszerek, ami 1964-től rendszeresítésre került.
    Új légvédelmi technikai eszközök kerültek alkalmazásra, amelyek rendszerbeállítása a lőtéren került végrehajtásra:
       •    1961. július 19. – Haditechnikai Intézet kísérleti lövészete az E-2 lőelemképző gépjárműben történő elhelyezésével,
       •    1962. július 24. – a ZU-2 14,5 mm-es légvédelmi géppuskával felszerelt alegységek rend- szerbeállító lövészete. Első rendszerbeálló alegység az MN 8116 biztosító százada.
       •    1962. augusztus 16. – végrehajtásra kerül, miniszteri szemlével egybekötött rendszerbeál- lító gyakorlat és éles lövészet a ZSZU-2-57 mm-es önjáró ikercsövű lövegekkel (BÜSZKE) felszerelt alegység rendszerbeállítása.Módosítás: (2011. június 17. péntek, 19:08)